פרסומים המנהל האזרחי ליהודה ושומרון

מאפייני סינון


טווח תאריכים

יום
שבוע
חודש
הכל

מספר התוכנית שם פרסום מנהלת תיאום וקישור משרד מפרסם קמ"ט מפרסם סוג פרסום סטטוס פרסום תאריך פרסום פרסום בעברית פרסום בערבית
130/ת/5/10 הודעה על הפקדת תכנית מפורטת מספר 10/ 5/ ת/ 130 באזור התעשייה ברקן שכם המנהל האזרחי יו"ש לשכת התכנון יו"ש פרסום להפקדה פעיל 2019-11-19 15:54:36
235/9/1 הודעה על הפקדת תכנית מפורטת מספר 1/ 9/ 235 ביישוב טלמון - שכונת חרשה שלב א' רמאללה המנהל האזרחי יו"ש לשכת התכנון יו"ש פרסום להפקדה פעיל 2019-11-19 15:52:05
72/1 הודעה על אישור בקשות להיתרי בניה ל-6 מתקני מערכת התרעה מפני רעידות אדמה בנפת יריחו (הבקעה) לפי תמ"א 72/1 - תכנית מתאר אזורית (חלקית) להקמת מתקני מערכת התרעה מפני רעידות אדמה באזור יהודה ושומרון איו"ש המנהל האזרחי יו"ש לשכת התכנון יו"ש אישור בקשה להתרי בניה פעיל 2019-11-17 15:45:42
114/2/4/1 הודעה על מתן תוקף תכנית מפורטת מספר 114/2/4/1 שכם המנהל האזרחי יו"ש לשכת התכנון יו"ש פרסום למתן תוקף פעיל 2019-11-14 14:48:48
ת 158 הודעה על הפקדת תכנית מפורטת מספר ת/ 158 לאזור התעשייה "בוסתני חפץ" שכם המנהל האזרחי יו"ש לשכת התכנון יו"ש פרסום להפקדה פעיל 2019-11-14 14:46:15
132/4/ב הודעה על מתן תוקף תוכנית 132/4/ב שכם המנהל האזרחי יו"ש לשכת התכנון יו"ש פרסום למתן תוקף פעיל 2019-11-10 12:42:30
506/1 הודעה על מתן תוקף לתכנית מפורטת מספר 1/ 506 מצדות יהודה (בית יתיר) חברון המנהל האזרחי יו"ש לשכת התכנון יו"ש פרסום למתן תוקף פעיל 2019-11-10 12:18:37
420/1/3/52 הודעה על מתן תוקף תכנית 420/1/3/52 עוטף ירושלים המנהל האזרחי יו"ש לשכת התכנון יו"ש פרסום למתן תוקף פעיל 2019-11-10 12:16:45
149/11/2 הודעה על מתן תוקף לתכנית 149/11/2 שכם המנהל האזרחי יו"ש לשכת התכנון יו"ש פרסום למתן תוקף פעיל 2019-11-10 12:13:54
27/19 מתן שירותי ייעוץ בתחום הנחיה ובדיקת תשתיות תחבורה עבור המנהל האזרחי איו"ש המנהל האזרחי יו"ש לשכת התכנון יו"ש מכרזים פעיל 2019-10-31 15:07:46